Başvuru SmartFatura Entegrasyon avantajları hakkında
bilgi almak için Hemen Arayın!
 0 850 532 3700

Biz Sizi Arayalım!

Gelir İdaresi’nden e-Fatura Açıklaması!

Engin SEZGIN 10 Nisan 2014 - Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı, (GİB) e-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında ilgili mükellefler için bilgilendirme yaptı.

gelir-idaresinden-e-fatura-aciklamasi

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 05.03.2010 tarihinde elektronik Fatura (e-Fatura) uygulamasının vergi mevzuatına dahil edildiği kaydedildi. Genel tebliğde belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin kendi istekleri ile seçebileceği uygulama olarak başlayan e-faturanın, ekonomik hayattaki gelişmeler ve vergi gelirleri yönünden kritik öneme sahip olduğu kaydedildi. E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için elektronik fatura gönderme ve alma zorunluluk tarihinin 01.04.2014 olarak belirlendiğine vurgu yapan GİB, uygulamanın mükellefler açısından sorunsuz ve sağlıklı yürütülebilmesi bakımından, http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html web adresinde yayımlanan ilgili genel tebliğler ve teknik kılavuzlarda detaylı bilgilerin verildiğine işaret edildi. GİB bu bilgiler ışığında aşağıda maddeler halinde belirlenen hususlarda, ilgili mükelleflere şu uyarılarda bulundu:
“421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca; elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01/04/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Bu nedenle, e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların 01.04.2014 tarihinden itibaren birbirlerine kağıt ortamda fatura düzenleme imkanları bulunmamaktadır. E-fatura düzenleme zorunluluğu olan mükelleflerce e-fatura yerine kağıt ortamda fatura düzenlenmiş olması vergi mevzuatı açısından faturanın hiç düzenlenmemiş olduğu sonucuna yol açacağından, sisteme kayıtlı kullanıcıların e-fatura düzenleme ve alma hususuna özenle uymaları gerekmektedir. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. Bir kullanıcının (gönderici veya alıcının) e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının sistemde yayımlanan listelerden kontrol edilebileceği, sistemde kayıtlı olmayanların e-fatura düzenleyemeyeceği ve alamayacağı tabiidir.”

MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri, gerekse adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler. E-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle garanti altına alınmaktadır. Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.
ARŞİVLEME
Elektronik fatura uygulamasında düzenlenen ve alınan faturalara ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından saklama hizmeti verilmemektedir. Portal üzerinden düzenlenen ve alınan faturalar, mükellefler tarafından arşivlenerek kendi bilgi işlem sistemlerinde veya GİB saklama hizmeti konusunda yetki almış kuruluşların bünyesinde saklanmalıdır. Portalda bulunan arşivleme bölümü sadece gelen ve gönderilen faturaların pasife çekilerek Posta kutusunda ve gönderilenler kutusunda yer alan fatura trafiğinin rahatlatılmasına yönelik olarak hazırlanmış bir ekran olup bu ekrandaki faturaların kullanıcı tarafından kendi bilgisayarlarına indirilerek, bünyelerinde veya saklamacı kuruluşlar nezdinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.
E-FATURA UYGULAMASINI GİB’İN PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANACAK MÜKELLEFLER
e-fatura uygulamasını GİB portal yöntemiyle kullanacak mükelleflerin e-fatura gönderip alabilmeleri için www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-Fatura Uygulaması Portal kılavuzunda belirtilen şekilde ilgili programları yüklemeleri kılavuzda gösterilen yönergelere uymaları gerekmektedir.